Johnsonburg wrestling splits matches with Port Allegany

By: 
Greg Reedy
Sports Editor

Johnsonburg wrestling lost 53-18 to Port Allegany Thursday night at Johnsonburg Area High School.

Category: